Atılım Üniversitesi mezunlarını tek bir çatı altında toplama fikri ilk olarak 2005 yılında gündeme gelmiştir. Ardından gerekli çalışmalar yapılarak 2006 yılının Nisan ayında Ayşe Kılıç Kuyrukçu’05, E. Aykan Aydın’05, Neslihan Şan’05, Yeliz Köse’05 tarafından “Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği” kurulmuş ve ilk adresi olan Reşit Galip Caddesi Türkan Sokak No:11 adresinde faaliyetlerine başlamıştır.

İlk mezunlarını 2002 yılında veren Üniversite’miz mezun sayısı her yıl gittikçe artmaktadır. Bu doğrultuda derneğimiz, mezunları bir çatı altında toplayarak mezunlar arası iletişimi kuvvetlendirerek gerek iş gerek sosyal hayatta Atılım Üniversite’si mezunları sinerjisini yaymayı amaçlamıştır.

2010 yılında Üniversite’mizin maddi desteğiyle ikinci adresi olan Bahçelievler 7. cadde’de bir ofis kiralanmıştır. Burada dört yıllık çalışmanın ardından 28 Kasım 2014 tarihinde, derneğimizin daha aktif ve düzenli çalışmalar yapabilmesi için “Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği” çalışmalarına, “Ankara Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği” olarak 06-117-020 kütük numarası ile yeni bir yapı ve isim altında tekrar başlamıştır.

Yeni derneğimiz, Ankara Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği, E. Yaman Zaim’05, Ayşe Kılıç Kuyrukçu’05, Olcay Geylan’06, Fuat Koyuncu’05, Seda Öztürk’10, İhsan Tunalı’06 ve Özgür Aksoy’05 tarafından 14 Kasım 2014 tarihinde kurulmuş olup yeni yönetimi ile birlikte yeni merkezinde faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca üniversite kampusumuzda Mezunlarla İletişim ve Kariyer Planlama ofisimiz ve dernek iletişim ofisimiz de bulunmakta, yeni mezun olacak olan arkadaşlarımız ve üyelerimiz ile bire bir iletişim halinde olup kendilerine kariyer planlamalarında destek olmaktadır.

Unutmayalım ki, Atılım Üniversitesi ismi hayatımız boyunca taşıyacağımız bir markadır. Hepimiz ortak bir paydada buluşturan Mezunlar Derneği çatısı altında oluşturacağımız dayanışma, işbirlikleri ve paylaşımlar ile güçleneceğiz. Bu amaç uğrunda siz mezun arkadaşlarımızın birlikteliğimize, dostluğumuza ve en önemlisi değerlerimize sahip çıkacağınıza inancımız sonsuzdur.